stobbedarp

Op donderdag 30 oktober kwamen de inwoners uit Havelterberg, Busselte en Darp samen om actief ideeën uit te wisselen over de toekomst van de Stobbe. Er werd enthousiast aan de slag gegaan met de geeltjes. De uitkomsten van deze avond kun je lezen in de korte samenvatting hieronder:

De conclusie was unaniem: de dorpshuisfunctie moet blijven.
Dit zou kunnen in de vorm van een multifunctioneel centrum, waar de activiteiten georganiseerd kunnen worden, maar waar ook ruimte wordt ingericht voor het Kinderdagverblijf en een Café, Cafetaria en Terras.
Zo kan bijvoorbeeld een dure investering als een keuken gezamenlijk gebruikt worden.
Ook zou zo’n centrum gecombineerd kunnen worden met woningbouw voor starters en senioren.
Daarom moet er ook gekeken worden of nieuwbouw beter is dan renovatie van het huidige pand, ook gezien de leeftijd van het pand, de veranderende functies en het energieneutraal maken.
Er is veel behoefte in Darp aan woningen voor starters en senioren. Dit bevordert ook de doorstroming en dus de leefbaarheid in het dorp.
Voorwaarde is wel dat er een beter toewijzingsbeleid komt en dat inwoners van Darp voorrang krijgen.
Het is dus nodig om met bewoners, gemeente, Welzijn en de woningbouwvereniging de handen ineen te slaan om het toekomstplan voor de Stobbe vorm te geven.
Ook heeft het zin om in de dorpen om ons heen te kijken of daar al (burger)initiatieven zijn gestart die ook van toepassing kunnen zijn op de situatie in Darp.

Wil je de uitgebreide uitkomsten lezen? Klik dan hier.