2006

 • Busselte

  Busselte is gelegen in de overgang van de stuwwal naar het beekdal.
  Een mooie streek met fraaie oude boerderijen, die met de landerijen, omringd zijn door vele eikenbomen.
 • Darp

  Darp is een klein esdorp ten westen van Havelte, waar het tot 1 januari 1998 gemeentelijk deel van uitmaakte.

  2006 darp02 150x150

  Het ligt aan de rand van het bos, waarin zich de Bisschopsberg bevindt. Deze heuvel is een belangrijk punt in de geschiedenis van Drenthe. De Bisschopsberg is de plaats waar de boeren van Drenthe hun tienden moesten overdragen aan de (vertegenwoordiger) van de bisschop van Aartsbisdom Utrecht. Doordat de Drenthen op een gegeven moment deze belastingen weigerden te betalen ontstond de Slag bij Ane (1227), nadien werden deze belastingen niet meer betaald. De Bisschopsberg is met zijn 17 m boven NAP niet het hoogste punt van Drenthe, dat is het Haantjeduin met 26,5 m boven NAP bij Emmen.

  Darp heeft wat kleinschalige nieuwbouw. Behalve een openbare basisschool, een buurthuis en een café zijn er geen voorzieningen aanwezig.

  Ten oosten van Darp bestaat het landschap uit essen, ten westen ervan ligt het 450 hectare grote bos- en heidegebied Havelte-West, dat een militair oefenterrein van de Landmacht is. Ten noorden van dat gebied ligt op de grens van Drenthe en Overijssel de Johannes Postkazerne, het grootste legerkamp in Noord-Nederland

 • Havelterberg

  2006 havelterberg 150x150Havelterberg is een apart dorp
  Vanochtend, tijdens een gesprek met de opzichter van de Gemeente Westerveld realiseerde ik me weer eens wat een apart dorp Havelterberg eigenlijk is. Het ligt ingeklemd tussen waterwingebied en militair oefenterrein en dat betekent dat het waarschijnlijk nooit groter zal worden dan de ongeveer tachtig huizen die er nu staan. Als je er iets bijzonders wilt, bijvoorbeeld paardrijden in het bos, dan kan dat niet, want defensie geeft geen toestemming. Als je een betonnen vloertje wilt aanleggen voor een schuurtje is er bijzondere toestemming van de provincie nodig in verband met de ligging in waterwingebied.
  Dat soort dingen. Maar laat ik niet klagen, ik heb er zelf voor gekozen om hier te wonen en ik ga er ook voor geen goud weer weg -voor diamanten misschien-. Als je mij een jaar of 10 geleden had gevraagd of ik ooit in Havelterberg zou willen wonen dan had ik resoluut "nee'' gezegd. Ik passeerde er wel eens, op weg van mijn woning in Steenwijk naar mijn werk in Havelte, maar het oogt ook niet zo aantrekkelijk vanaf de Ruiterweg. Eerst zie je links een aan één kant bebouwde weg, de Haarweg, met een ratjetoe aan woningen, waar voorlangs een slordige, hier en daar dicht gegooide sloot loopt. Een stukje verder een weg, die naar beneden lijkt te duiken, de Bisschopsbergweg, met het lijkt wel lukraak neergegooide woningen aan de ene kant en aan de andere kant de huizen keurig op een rijtje. En allemaal voorzien van tuintjes die de onderling afwijkende smaak van de bewoners weergeven. Wat de ontwerper hier in z'n hoofd had, ik weet het niet, maar de uitkomst is op z'n minst schilderachtig te noemen. Dan verder weer; een naamloze weg, die duidelijk onderhoud behoeft. Het is duidelijk dat defensie hier niet veel geld voor over heeft. Gaten in het asfalt. Bijkomend voordeel; als racebaan is ze totaal ongeschikt, tenzij het er om gaat wie het eerste z'n banden aan flarden wil rijden. Hondenliefhebbers en mountainbikers laten zich echter niet zo makkelijk afschrikken. Die zijn hier zomer en winter te vinden.
 • Vereniging Dorpsgemeenschap

  Wat is de Vereniging Dorpsgemeenschap Darp Havelterberg Busselte
  In de hele gemeente Westerveld zijn voor de dorpen verenigingen opgericht, die als doel hebben het leefklimaat te verbeteren en de belangen van de bewoners te behartigen. Hier op de Bisschopsberg, zijn drie dorpen bij elkaar gebracht in één vereniging, omdat gedacht werd dat voor elk van de dorpen een aparte vereniging oprichten iets te veel van het goede zou zijn.

  Hoewel de dorpen verschillend van karakter zijn, loopt de samenwerking in de praktijk uitstekend. De leden van de vereniging zijn de bewoners zelf. Tussen de 80 en 90 % is lid. De contributie is laag, namelijk jaarlijks € 2,50. De bestuursleden worden gekozen uit de leden, tijdens de jaarlijks te houden jaarvergadering.

  Een heleboel inwoners van de dorpen zijn al lid van het bestuur geweest. Op dit moment zijn dat:

  • Marja Dedden uit Darp, L. Homanstraat 12, tel: 343165. voorzitter
  • Piet Jetten uit Darp, Ruiterweg 15, tel: 342540. penningmeester
  • Jan Mulder uit Darp, Schoolweg 1. tel: 341824
  • Ronald van Woensel uit Havelterberg, Ruiterweg 69. tel: 523995
  • Henny Schans uit Darp
  • Gerry Vink uit Havelterberg

  Zij zijn allemaal contactpersoon voor de vereniging. Ze kunnen dus aangesproken worden als u wensen heeft ter verbetering van de woonomgeving of het leefklimaat.

  Wat wordt de vereniging geacht te doen.

  De statuten leveren hier duidelijkheid.
  Allereerst het opsporen van knelpunten in de dorpssamenlevingen en die dan zo mogelijk oplossen. Het gaat dan in de praktijk over de wegen, de verlichting en de beplanting, maar ook over de andere voorzieningen als het dorpshuis, de sportvelden en de speelplaatsjes. De vereniging informeert de bewoners en houdt rekening met hun behoeften en verlangens. Vandaar ook deze website. In de praktijk wordt er vaak overleg gevoerd met mensen van de gemeente, veelal met de betreffende ambtenaren, maar ook met de verantwoordelijke wethouders.

  Recent is aan de orde geweest de renovatie van de Ruiterweg. Zaken als; hoe remmen we het verkeer door Darp en hoe worden de aansluitingen van de zijwegen, zijn besproken en voor een deel zijn de wensen van de vereniging ook gehonoreerd. Op dit moment is aan de orde de renovatie van de Bisschopsbergweg in Havelterberg. De gemeente (wethouder Geertsma) toont zich behoorlijk positief over de mogelijkheden hier iets te realiseren. Op de website zullen we regelmatig verslag doen van vorderingen in het overleg en de concrete realisatie.

  Actuele informatie kunt U hier vinden.

Design ©2015 - 2023 GW33 Hosting
Content ©2018 - 2023 Darp - Havelterberg - Busselte.