2006 havelterberg 150x150Havelterberg is een apart dorp
Vanochtend, tijdens een gesprek met de opzichter van de Gemeente Westerveld realiseerde ik me weer eens wat een apart dorp Havelterberg eigenlijk is. Het ligt ingeklemd tussen waterwingebied en militair oefenterrein en dat betekent dat het waarschijnlijk nooit groter zal worden dan de ongeveer tachtig huizen die er nu staan. Als je er iets bijzonders wilt, bijvoorbeeld paardrijden in het bos, dan kan dat niet, want defensie geeft geen toestemming. Als je een betonnen vloertje wilt aanleggen voor een schuurtje is er bijzondere toestemming van de provincie nodig in verband met de ligging in waterwingebied.
Dat soort dingen. Maar laat ik niet klagen, ik heb er zelf voor gekozen om hier te wonen en ik ga er ook voor geen goud weer weg -voor diamanten misschien-. Als je mij een jaar of 10 geleden had gevraagd of ik ooit in Havelterberg zou willen wonen dan had ik resoluut "nee'' gezegd. Ik passeerde er wel eens, op weg van mijn woning in Steenwijk naar mijn werk in Havelte, maar het oogt ook niet zo aantrekkelijk vanaf de Ruiterweg. Eerst zie je links een aan één kant bebouwde weg, de Haarweg, met een ratjetoe aan woningen, waar voorlangs een slordige, hier en daar dicht gegooide sloot loopt. Een stukje verder een weg, die naar beneden lijkt te duiken, de Bisschopsbergweg, met het lijkt wel lukraak neergegooide woningen aan de ene kant en aan de andere kant de huizen keurig op een rijtje. En allemaal voorzien van tuintjes die de onderling afwijkende smaak van de bewoners weergeven. Wat de ontwerper hier in z'n hoofd had, ik weet het niet, maar de uitkomst is op z'n minst schilderachtig te noemen. Dan verder weer; een naamloze weg, die duidelijk onderhoud behoeft. Het is duidelijk dat defensie hier niet veel geld voor over heeft. Gaten in het asfalt. Bijkomend voordeel; als racebaan is ze totaal ongeschikt, tenzij het er om gaat wie het eerste z'n banden aan flarden wil rijden. Hondenliefhebbers en mountainbikers laten zich echter niet zo makkelijk afschrikken. Die zijn hier zomer en winter te vinden.

Apart is ook dat Havelterberg z'n sporen heeft nagelaten in de geschiedenis. Wie de moeite neemt de Geschiedenis van Drenthe er op na te lezen (uitgave Boom, helaas uitsluitend antiquarisch te verkrijgen, zelf heb ik hem gevonden, waar meerdere aanbiedingen stonden van rond de 30 euro) zal de Bisschopsberg een 6-tal keren vermeld vinden. In de twaalfde eeuw was dit immers de plaats waar de toenmalige heerser van Drenthe, de Bisschop van Utrecht, Drenthe binnenreed (denk aan: Ruiterweg) en rechtsprak over vermeende Drentse misdadigers. Volgens het recht van die tijd mocht dat namelijk uitsluitend gebeuren binnen de grenzen van het gebied , waar die mensen woonden. Of de eventuele executies hier ook plaatsvonden, is mij niet bekend.

Een ander historisch fenomeen is dat hier van 1961 tot 1992 een kazerne heeft gestaan, waar kernkoppen voor kruisrakketten bewaard en bewaakt werden. Dit laatste zowel door militairen van het van Heutszregiment, als door Amerikaanse soldaten. Op websites van het van Heutszregiment zijn nog foto's te vinden van die situatie. Jaarlijks was dit dan ook de plaats, waar een demonstratie van organisaties die tegen kernbewapening waren langstrok. Als ik er toen al gewoond had, had ik ze vanuit mijn achtertuin kunnen zien langslopen. We hebben er ook nog een beroemde of beruchte oud inwoner aan te danken, Desi Bouterse heeft in één van de woningen aan de Bisschopsbergweg gewoond.

Ik heb geen idee wanneer en hoelang. Tot zover dan deze beknopte beschrijving van Havelterberg. Wie aanvullende informatie over de geschiedenis van Havelterberg heeft is van harte uitgenodigd aan te vullen en zo nodig te verbeteren.

Anton van der Lende