Jaarvergadering Dorpsgemeenschap Darp, Havelterberg en Busselte.


In de afgelopen 10 jaar is er veel in de dorpen gedaan. De herinrichting van zowel Havelterberg als ook Darp zijn daar wel de mooiste voorbeelden van. Welke wensen hebben we voor de toekomst? We horen dat graag op de jaarvergadering van de dorpsgemeenschap. Ideeën groot en klein zijn welkom. Voorbeelden uit andere dorpen in de omgeving zullen worden gepresenteerd. Ook zal de stand van zaken van de glasvezel aanleg toegelicht worden.

Deze onderwerpen komen allemaal aan bod na de pauze van de jaarvergadering van de vereniging dorpsgemeenschap Darp, Havelterberg, Busselte. De vergadering vindt plaats op donderdag 21 april 2016, aanvang 20.00 uur, in de Stobbe te Darp. Voor de pauze zijn er de gebruikelijke agendapunten waaronder goedkeuring van de begroting voor 2016 en de verkiezing van bestuursleden. Luuk Boerema en Gerrie Vink treden af en zijn niet herkiesbaar. We zoeken nog leden voor het bestuur. Lijkt het je leuk om je in te zetten voor de dorpen, dan kun je je melden bij een van de bestuursleden, bijvoorbeeld bij Hennie Schans (0521 341055). Ook als je vragen hebt kun je bij hen terecht. Vergaderstukken zijn vanaf een week van te voren te vinden op www.darp-havelterberg-busselte.nl.

Iedereen is welkom. We hopen je te treffen op 21 april!

De agenda voor deze vergadering

Het verslag van de vorige vergadering