In 2015 is de gemeente van plan om langs de doorgaande wegen Ruiterweg en Busselterweg de openbare verlichting te gaan vervangen. Er komt nieuwe verlichting,  verlichting wordt verwijderd en daar waar mogelijk zal verkeersbegeleiding worden toegepast. De uitvoering is voorzien in de 2e helft van 2015

Langs de Ruiterweg en Busselterweg zal waarschijnlijk in de week van 5 februari (is nog steeds niet gebeurd) een proefopstelling geplaatst worden van nieuwe verlichting waaruit een keus gemaakt kan worden als vervanging. Het gaat om 3 opstellingen per locatie. Naast de keuze voor een type lichtmast zal de gemeente ook de locatie van de verlichting opnieuw bekijken. In principe zullen daar waar nu lichtmasten staan deze blijven staan. Daar waar mogelijk kunnen lichtmasten verwijderd worden. Een voorbeeld dat genoemd wordt is de verlichting aan beide zijden van de weg bij de plaatsnaamborden van Havelterberg.

De dorpsgemeenschap is van mening  dat het fietspad tussen Darp en Havelterberg zeer belangrijk is. Er is veel schoolgaande jeugd die daar gebruik van maakt. Een goede verlichting van het fietspad is voor ons belangrijker dan verlichting van de weg. Ook worden er in de plannen een aantal palen op gevaarlijke bochten van de Busselterweg verwijderd.

In het bijgevoegde PDF bestand kunt u zien welke verlichting men van plan is te behouden (BLAUWE stippen) en welke men wil verwijderen (RODE stippen).

Wij horen graag uw mening. U kunt dit doorgeven via of via een van onze bestuursleden.
Tekening buitengebied 9 maart 2015

UPDATE 29-5-2015

Naar aanleiding van ons overleg over dit punt zijn er een aantal wijzigingen doorgevoerd in het plan. De verlichting van het fietspad langs de ruiterweg wordt niet geheel weggenomen maar wordt gehalveerd. Het argument van de gemeente is dat de nieuwe lichtmasten minder dicht op elkaar hoeven te staan om dezelfde lichtopbrengst te leveren.

Zie hier de aangepaste tekeningen (ROOD = wordt verwijderd, BLAUW=blijft bestaan/wordt vervangen)
tekening Busselterweg 28 mei 2015
tekening Ruijterweg 28 mei 2015

UPDATE  10-9-2015

Definitieve tekeningen. Verlichting fietspad Ruiterweg blijft nu gelijk aan de huidige situatie.

  • ROOD: Is de nieuwe situatie en dit zijn dus de nieuw te plaatsen armaturen en eventueel nieuwe masten.  In de praktijk worden dus bijna alle verlichtingsbronnen 1 op 1 vervangen.
  • BLAUW: Huidige situatie wordt niet aangepast (blijft dus zo)
tekening Ruijterweg 10 september 2015
bisschopsweg mastnr 4 Havelterberg 10 september 2015