2014 historie darp 1 150x150Veel te kort, was de vorige keer de reactie van veel bezoekers, dus dit keer twee dagen. Op zaterdag 17 en zondag 18 mei is de sportzaal in de Stobbe omgebouwd tot tentoonstellingsruimte van de werkgroep Historie DHB.Beide dagen kunt u daar terecht van 10.00 – 16.00 uur.

Vanaf de laatste tentoonstelling in 2011 zijn er weer veel foto’s bijgekomen. U wordt van harte uitgenodigd om alles te komen bekijken.

Ook vindt op zaterdag om 14.00 uur de presentatie plaats van het boek “Bewoners en Huizen van Darp, Busselte en Havelterberg”. Samengesteld door de werkgroep Kadaster, Genealogie en Bevolking (KGB) van de Historische Vereniging Havelte in samenwerking met de Werkgroep Historie DHB.

Na jaren van noeste arbeid is het de werkgroep Kadaster, Genealogie en Bevolking (KGB) van de Historische Vereniging Havelte in samenwerking met de Werkgroep Historie van Darp, Havelterberg en Busselte gelukt een boek samen te stellen over de bewoningsgeschiedenis van de dorpen Darp, Havelterberg en Busselte van ongeveer 1800 tot heden. Uitgangspunt is de situatie van 1953 geweest. In 1953 ging de toenmalige gemeente Havelte over van de bestaande H-(Darp en een gedeelte van Busselte) en V-( een gedeelte van Busselte en Havelterberg) nummering naar het huidige systeem van adresaanduiding. Alle huizen die voor 1953 zijn gebouwd (bestaand of afgebroken) zijn in het boek opgenomen.

Het betreft 350 huizen, waarvan 192 afgebroken zijn. Het boek bevat 403 pagina’s (exclusief alfabetisch register). In het boek zijn ongeveer 580 foto’s geplaatst. Bovendien geven 157

kaartjes de plaats aan waar de afgebroken panden hebben gestaan.

2014 historie darp 2 150x150Tijdens een tentoonstelling (van het vergaarde fotomateriaal) van de Werkgroep Historie van Darp, Havelterberg en Busselte op zaterdag 17 mei 2014 in het Buurthuis te Darp zal het boek worden gepresenteerd. Aanvang: 14 uur

De prijs van het boek bedraagt:€ 30,00 voor leden van de Historische Vereniging en € 32,50 voor niet-leden van de Historische Vereniging

 

U kunt het boek “Bewoners en Huizen van Darp, Busselte en Havelterberg” bestellen bij: Joop de Jong (tel: 0521 341871)

Betalingen: bij voorkeur op rekening: NL 88 RABO 03633.63963 t.n.v. Historische Vereniging Havelte e.o. te Havelte of contante betaling bij afgifte. Voor verdere inlichtingen omtrent het boek kunt U zich wenden tot H. Tigelaar (tel: 0521 341393).

 

De werkgroep KGB van de Historische Vereniging Havelte e.o. en de Werkgroep Historie van Darp, Havelterberg en Busselte