Vandaag was er het halfjaarlijkse overleg tussen de dorpsgemeenschap, gemeentelijke openbare werken en de politie westerveld.

Aanwezig:

 • Dirk Buiter (DB) van Openbare Werken  (OW)
 • Bert Nijenhuis (BN) van gemeentepolitie Westerveld (PW)
 • Gert Jan Tuize (GJT) van Openbare Werken (OW)
 • Gerrie Vink (GV) van Dorpsgemeenschap Darp/H'berg/Busselte (DG)
 • Ronald van Woensel  (RvW) van Dorpsgemeenschap Darp/H'berg/Busselte (DG)

De volgende zaken zijn aan bod gekomen:

 1. Fusie openbare werken Meppel en Westerveld.  Deze afdelingen worden samengevoegd tot "openbare ruimte Westerveld en Meppel".
 2. Fietstunnel A32. De schoonmaakbeurt is nog niet gebeurd. DB zorgt ervoor dat dit nu binnen 8 weken gereed is.
 3. Storing straatverlichting 19 februari. Ondanks meldingen heeft dit nog 5 dagen geduurd voordat het verholpen was. DB: Reden is dat het hier om een kabelbreuk ging waarvoor Enexis verantwoordelijk is. Deze hebben niet voldoende kabelmeetwagens en buitenverlichting wordt als lage-prioriteit gezien. Dat dit dus 5 dagen duurt is "normaal" en Enexis kan hier niet op aangesproken worden.
 4. Plan om de straatverlichting van het fietspad ruiterweg te verwijderen.  DG vind dit ongewenst: Het pad is donker, ligt ver verwijderd van de strook voor autoverkeer en het fietspad wordt zeer intensief gebruikt door talloze schoolgaande kinderen. Daarentegen blijft de verlichting op het gedeelte voor autoverkeer gehandhaafd, wat wij als overbodig zien. DB neemt deze argumenten mee en komt hier op terug
 5. Plan om op een aantal gevaarlijke locaties in bochten op de busselterweg verlichting te verwijderen terwijl deze op ongevaarlijke  rechte stukken blijven staan. DB gaat deze planning herbezien.
 6. Door spelen van kinderen rondom het speelplein voor de stobbe zakt de berm in waardoor het slootje niet meer goed doorstroomd. GJT had dit ook gezien. In eerste instantie vragen of kinderen/ouders dit niet meer willen doen. GJT zorgt ervoor dat de randen opnieuw geprofileerd worden.
 7. Na aanleg wegen door de Es van Darp zijn de sloten beschadigd. Beloofd was deze in 2014 te herstellen. Tot nu toe niet gebeurd. Is bekend bij OW, DB zal dit doorgeven aan de verantwoordelijke collega.
 8. Dumpen van wietkwekerij afval op de amerikaanse weg (weg naar defensieterrein naast havelterberg). Bij BN bekend, maar daders moeten op heterdaad betrapt worden. Melden heeft weinig zin want dit heeft lage prioriteit.
 9. Vermoeden van illegale handeltjes op de amerikaanse weg (wiethandel?). Al een aantal malen eerder doorgegeven aan PW en ook bij BN bekend, maar daders moeten op heterdaad betrapt worden. Melden heeft weinig zin want dit heeft lage prioriteit. BN zal doorgeven dat er vaker gesurveilleerd moet worden.
 10. Toegangspoort holtingerveld ziet er prachtig uit, maar wandelen vanaf de toegangspoort naar de hunebedden is onmogelijk omdat het pad halverwege gewoon stopt. Hierna kan men alleen met kaplaarzen verder. Bejaarden en mensen die slecht ter been zijn kunnen de hunebedden niet bereiken. Omdat de oude parkeerplaats bij de hunebedden is verkleind en er een slagboom is geplaatst kunnen de hunebedden eigenlijk alleen nog via parkeren bij het theehuis (Faken) bereikt worden. DB: Gemeente is met staatsbosbeheer bezig om dit stuk af te maken. Is een budgetkwestie, maar DB verwacht dat dit goed komt.

tot zover,

RvW