Vandaag (26-10-2015) was er het halfjaarlijkse overleg tussen de dorpsgemeenschap, gemeentelijke openbare werken en de politie westerveld.

Aanwezig:

 • Dirk Buiter (DB) van Openbare Werken  (OW)
 • Gert Jan Tuize (GJT) van Openbare Werken (OW)
 • Gerrie Vink (GV) van Dorpsgemeenschap Darp/H'berg/Busselte (DG)
 • Ronald van Woensel  (RvW) van Dorpsgemeenschap Darp/H'berg/Busselte (DG)

Afwezig

 • Bert Nijenhuis (BN) van gemeentepolitie Westerveld (PW)

De volgende zaken zijn besproken:

 • Fietstunnel A32. Alhoewel het vorige vergadering binnen 8 weken gereed zou zijn is er nu pas aan begonnen.
 • Straatverlichtingsplan. De verlichting aan het fietspad van de Ruiterweg wordt definitief niet verwijderd zoals eerder was aangekondigd. Alle informatie over de openbare verlichting is hier na te lezen. Het plan is om het plaatsen van de nieuwe verlichting eind 2016 in ieder geval gereed te hebben.
 • Na aanleg wegen door de Es van Darp zijn de sloten beschadigd. Beloofd was deze in 2014 te herstellen. Tot nu toe niet gebeurd. Is bekend bij OW, DB heeft dit doorgegeven aan Siep Klimstra die hiervoor verantwoordelijk is.
 • Holtingerveld. Er wordt gewerkt aan een aantal paden die de toegang tot de hunebedden vanuit de ingang van het holtingerveld mogelijk moeten gaan maken. Er komt een wandelroute vanaf het nieuwe informatiecentrum zodat men ook zonder kaplaarzen de hunebedden en andere interessante objecten kan bereiken.
 • Informatiecentrum Holtingerveld. Er komt overleg vanuit de gemeente om te inventariseren welke informatie beschikbaar wordt gesteld in het centrum. De vraag aan DG is of er behoefte is om hierover mee te denken. Ook wordt er een afspraak gemaakt waarbij DB op een vergadering van de dorpsgemeenschap de plannen komt toelichten.
 • Snel internet voor de buitengebieden. Behalve het glasvezelnetwerk komt er waarschijnlijk ook een alternatief dat in de buitengebieden draadloos internet gaat verzorgen. Het gaat om aanbieder WirelessXS  (Contactpersoon: Roel Kort, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)  Meer informatie volgt.
 • Verkeer Ruiterweg. Vraag aan de gemeente om te inventariseren of het mogelijk is om:
  • De drempels op de kruisingen bisschopsbergweg en haarweg steiler te maken zodat de maximale snelheid waarmee je er overheen kunt wordt verlaagd.
  • Een nieuwe drempel te realisren aan het einde van de Ruiterweg vlak voor de bocht (dus voor de afslag boekweiterweg)
 • In Darp worden de WADI's van de gemeente slecht onderhouden  in vergelijking tot de WADI's van Vitens. OW gaat beoordelen of  het onderhouds nivo verbeterd kan worden.  
smartslider3[8]

 • Gat in het pad vanaf het schoolplein school Darp naar de fietsenhokken. GJT kijkt of dit iets voor de gemeente of voor de school zelf is.
 • Het kapotrijden van grasranden door wagens van gemeentewerken zoals strooiwagens en ander "eigen" verkeer die vanaf het fietspad Ruiterweg naar de Ruiterweg rijden via de verharde afslag naar bv de bisschopsbergweg.  Verzoek om deze plekken te verharden.

fietspad oversteek ruiterweg bisschopsbergweg

 

 • Er komen een aantal overlegavonden met de gemeente over het nieuwe plan KOR (kwaliteitsplan openbare ruimte). Vraag is aan DG om hier bij aanwezig te zijn.
 • Procedure bij afloop termijn grafrechten. Gemeente wil grafzerken gaan verwijderen van graven waarvan de termijn is verlopen. Er wordt hierover vanuit de gemeente een brief aan de betrokkenen gestuurd. Meer informatie:  Notitie begraafplaatsen gem Westerveld
 • "Onderhoudsnivo LAAG" voor onderhoud van plantsoenen. Het blijkt dat de invulling van dit "lage" onderhoudsnivo vooral inhoudt dat de gemeente alleen een klein stukje van het plantsoen onderhoudt en de rest niet. Wat ons betreft kan er dan maar beter helemaal geen onderhoud meer worden gedaan, want dit is zinloos.

 

smartslider3[7]

 

 

 

 

 

 

 

 

tot zover.

Volgende afspraak 9-5-2016 13:30 afvalstation havelte.