Vandaag was er het halfjaarlijkse overleg tussen de dorpsgemeenschap, gemeentelijke openbare werken.

Aanwezig:

 • Ben Diender (BD) van Openbare Werken  (OW)
 • Gert Jan Tuize (GJT) van Openbare Werken (OW)
 • Berry Buitelaar (BB) van Dorpsgemeenschap Darp/H'berg/Busselte (DG)
 • Ronald van Woensel  (RvW) van Dorpsgemeenschap Darp/H'berg/Busselte (DG)

De volgende zaken zijn besproken:

 • Na aanleg wegen door de Es van Darp zijn de sloten beschadigd. Beloofd was deze in 2014 te herstellen. Tot nu toe niet gebeurd. Is bekend bij OW, BD gaat navragen wat de status is en komt hierop terug.
 • Verkeer Ruiterweg. Vraag aan de gemeente om te inventariseren of het mogelijk is om:
  • De drempels op de kruisingen bisschopsbergweg en haarweg steiler te maken zodat de maximale snelheid waarmee je er overheen kunt wordt verlaagd.
  • Een nieuwe drempel te realisren aan het einde van de Ruiterweg vlak voor de bocht (dus voor de afslag boekweiterweg)

BD overlegt met Bart v. Faassen van de gemeente wat de status is en komt hierop terug.

 • Het kapotrijden van grasranden door wagens van gemeentewerken zoals strooiwagens en ander "eigen" verkeer die vanaf het fietspad Ruiterweg naar de Ruiterweg rijden via de verharde afslag naar bv de bisschopsbergweg.  Deze plekken zijn inmiddels verhard met graskeien (GJT).
 • Er komen een aantal overlegavonden met de gemeente over het nieuwe plan KOR (kwaliteitsplan openbare ruimte). Vraag is aan DG om hier bij aanwezig te zijn. Dit KOR overleg vindt waarschijnlijk plaats binnen 7 maanden, verwachting is dat het KOR vastgesteld wordt in Q3 2017. Het gaat hier om het vervolg op het huidige "Onderhoudsnivo LAAG" voor onderhoud van plantsoenen. Met name is ter sprake gekomen:
  • In Darp worden de WADI's van de gemeente slecht onderhouden  in vergelijking tot de WADI's van Vitens. OW ging beoordelen of  het onderhouds nivo verbeterd kan worden. BD bekijkt hiervan de status.
  • Eiken opschot speelplaats darp. Op de speelplaats voor de stobbe groeit ondertussen behoorlijk wat onkruid, en dit wordt niet meegenomen in het onderhoud door de gemeente. BD doet navraag bij Anne Postma en Marcel v/h Hoft.
  • Onderhoud van stukjes (randen) van plantsoenen terwijl de rest van het plantsoen niet wordt onderhouden. Wat de DG betreft kan dit beter dan maar helemaal niet gebeuren en de focus worden gelegd op plaatsen die wel volledig onderhouden kunnen worden.
  • Schelpenfietspaadjes waarbij de berm volledig is dichtgegroeid waardoor er niet meer te fietsen valt. O.a. het fietspad Darp via de turfweg naar het koffiehuis. Ook toeristen zullen hier grote hinder van ondervinden.
 • In het bladbakkenplan wordt niet voorzien in een bladkorf rond de ruiterweg 20 in Darp. Volgens GJT komt dit omdat er geen aanbod van bladen is (er is in het verleden geen bladberg hier aangetroffen)
 • Bij het plaatsen van de nieuwe verlichting langs het fietspad aan de Ruiterweg is het aantal palen gehalveerd. Tijdens de bespreking van dit plan was door de gemeente verzekerd dat de nieuwe verlichting dusdanig was dat de lichtopbrengst op het fietspad minimaal gelijk zou blijven aan de oude situatie. Echter in de praktijk is het tussen twee palen in nu volledig donker. BD vraagt na hoe zit zit.

tot zover.

Volgende afspraak 10-4-2017 13:00 afvalstation havelte.