Stobbe overleg

De bewonersavond van donderdag 3 november stond in het teken van De Veldwikke en wonen in Darp e.o. Ook tijdens deze avond gingen de aanwezigen met geeltjes aan de slag om duidelijk te maken wat de wensen zijn voor De Veldwikke en wonen in Darp e.o. Hieruit kwamen de volgende zaken nadrukkelijk naar voren:

Over het onderwerp wonen in Darp was de uitkomst unaniem: er moet gebouwd worden voor starters en senioren. Als er goede woningen voor senioren komen, zal dit de doorstroming bevorderen. Als de jeugd in het dorp kan wonen, blijft de leefbaarheid in het dorp behouden.
Er werden veel ideeën geopperd: Appartementen voor jong en oud, Tiny Houses voor starters en hofjes voor senioren, jong en oud door elkaar. Belangrijk is dat eenzaamheid onder ouderen wordt verminderd en de sociale controle blijft.
Ook kunnen boerderijen die leeg komen, worden omgebouwd tot woningen.
Het grootste struikelblok is de schaarste aan grond en er werden verschillende mogelijkheden besproken:
De Veldwikke verbouwen tot seniorenwoningen met ouderenzorg. De Stobbe verhuizen naar de Veldwikke en op de plek van de oude Stobbe woningbouw realiseren. De Veldwikke moet in welke vorm dan ook voor het dorp behouden blijven. Ook werd het voetbalveld als geschikte plek voor een woonwijk genoemd.
Een belangrijk punt is dat de eigen inwoners voorrang moeten krijgen bij het toewijzen van woningen.
Er zijn plannen om een enquête te houden onder de inwoners om de woningbehoefte in kaart te brengen. Elke inwoner kan aangeven waar behoefte aan is, welke woonvorm, koop of huur etc.
Omdat de grond schaars is, kan er op deze manier gericht gebouwd worden.

Wil je het gehele verslag van de avond lezen? Klik dan hier.

De volgende bewonersavond is op donderdag 24 november 2022 in De Stobbe. Zien we jou dan ook?
stobbedarp

Op donderdag 30 oktober kwamen de inwoners uit Havelterberg, Busselte en Darp samen om actief ideeën uit te wisselen over de toekomst van de Stobbe. Er werd enthousiast aan de slag gegaan met de geeltjes. De uitkomsten van deze avond kun je lezen in de korte samenvatting hieronder:

De conclusie was unaniem: de dorpshuisfunctie moet blijven.
Dit zou kunnen in de vorm van een multifunctioneel centrum, waar de activiteiten georganiseerd kunnen worden, maar waar ook ruimte wordt ingericht voor het Kinderdagverblijf en een Café, Cafetaria en Terras.
Zo kan bijvoorbeeld een dure investering als een keuken gezamenlijk gebruikt worden.
Ook zou zo’n centrum gecombineerd kunnen worden met woningbouw voor starters en senioren.
Daarom moet er ook gekeken worden of nieuwbouw beter is dan renovatie van het huidige pand, ook gezien de leeftijd van het pand, de veranderende functies en het energieneutraal maken.
Er is veel behoefte in Darp aan woningen voor starters en senioren. Dit bevordert ook de doorstroming en dus de leefbaarheid in het dorp.
Voorwaarde is wel dat er een beter toewijzingsbeleid komt en dat inwoners van Darp voorrang krijgen.
Het is dus nodig om met bewoners, gemeente, Welzijn en de woningbouwvereniging de handen ineen te slaan om het toekomstplan voor de Stobbe vorm te geven.
Ook heeft het zin om in de dorpen om ons heen te kijken of daar al (burger)initiatieven zijn gestart die ook van toepassing kunnen zijn op de situatie in Darp.

Wil je de uitgebreide uitkomsten lezen? Klik dan hier.

Darp stobbeWoensdag 11 mei hadden we een leuke avond in De Stobbe met ruim 40 inwoners van DHB en Ferenc van Damme die een sprankelende presentatie gaf.

 We hebben gezien dat we allemaal verschillend zijn, en toch samen het beste voorhebben met de toekomst van ons dorp. Dáár kunnen we mee verder!

 Kon je er niet bij zijn, maar ben je wel benieuwd naar wat we besproken hebben? Stuur even een berichtje via messenger, dan deel ik de presentatie met je. https://www.facebook.com/TrotsopDarp/

En hierbij ook een link naar de boeken en andere studie - en inspiratiebronnen die Ferenc stuurde: https://www.hoedan.site/kennis

Wil je zelf de Mentality test doen om te zien tot welke normen en waarden groep je behoort? Kijk dan hier: https://www.motivaction.nl/mentality

En als je geïnteresseerd bent in het boek van Ferenc, dat is hier te koop: http://www.hoedan.site/shop

Binnenkort meer nieuws over een volgende bijeenkomst.

Groetjes,

Mirjam

Terugblik en nieuwjaarswens

En wederom hebben wij een vreemd jaar achter de rug. Een jaar waarin er zowel veel als weinig gebeurd is. Te weinig omdat veel activiteiten, zoals dorpsfeest en jaarvergadering, geen doorgang konden vinden door de corona maatregelen. En er gebeurde veel rondom de sluiting van de basisschool in Darp, waardoor de gemoederen soms hoog opliepen.

Emoties zijn daarbij regelmatig een krachtige drijfveer. Het laten zien van deze emoties toont betrokkenheid en gevoel. Maar deze emoties kunnen ook invloed hebben op de beleving bij anderen. Welke invloed kan het laten zien van onze emoties bij anderen teweegbrengen?

In onze dorpsgemeenschap is niet altijd iedereen even goed op de hoogte wat er gebeurt in onze buurt. Soms weten mensen heel veel van wat er speelt rondom een specifiek onderwerp, zoals de school of het dorpshuis, maar van andere zaken, zoals veiligheid of verkeer, weer wat minder of andersom. Het kan ook niet van iemand verwacht worden, dat men van alles volledig op de hoogte is. Wat men wel van iemand mag verwachten, is dat men openstaat om naar elkaar te luisteren en open te communiceren over onderwerpen waar men, direct of indirect, door geraakt wordt.

Wij, als bestuur van de dorpsgemeenschap, proberen hierin een actieve rol te spelen. Vooral door te luisteren naar de bewoners en hen serieus te nemen. Dit vraagt wel om respect en vertrouwen van de bewoners naar de bestuursleden. Luisteren naar elkaar om problemen gezamenlijk aan te pakken. Elkaar met respect en vertrouwen tegemoet treden betekent dat je samen ergens naar toe wilt werken, binnen de grenzen van wat mogelijk is. Het bestuur is van plan om 2022 een jaar te laten worden waarin wij, bestuur en dorpsbewoners, gezamenlijk problemen willen oppakken om Darp, Havelterberg en Busselte te maken tot een gemeenschap waar het voor iedereen plezierig is om te wonen of te werken. Samen is hierbij het sleutelwoord. Alleen samen krijgen wij dingen voor elkaar.

Ik vraag u om er rekening mee te houden dat het vooral vrijwilligers zijn die de handen uit de mouwen steken om iets voor elkaar te krijgen. En iedereen weet: vrijwilligers zijn geen professionals en worden ook niet betaald voor wat men voor de gemeenschap doet. Vrijwilligers doen dit omdat ze betrokken zijn, of omdat men graag iets terug doet voor de samenleving waarin zij leven. Deze mensen verdien onze waardering om datgeen wat zij, belangeloos, doen.

Het is goed om hier, zo kort na de jaarwisseling, eens bij stil te staan.

Namens het bestuur wens ik alle bewoners, groot of klein, oud of jong, een fijn en gezond 2022!

Winfried Buijen

Voorzitter

Dorpsgemeenschap Darp-Havelterberg-Busselte

Welkom aan nieuwe bewoners

Ook het afgelopen jaar zijn er weer nieuwe bewoners komen wonen in de dorpsgemeenschap Darp-Havelterberg-Busselte. Wij wensen hen een lang en prettig verblijf in onze gemeenschap.

Heeft u vragen of opmerkingen over hoe een en ander in uw buurt verbeterd kan worden? U bent van harte welkom om hierover met ons in gesprek te gaan. Voor meer informatie hoe u contact met ons op kunt nemen, verwijs ik u graag naar onze website dg-dhb.nl of onze pagina op facebook. U kunt ook een mail sturen naar met uw vraag of opmerking.

Wilt u (actief) betrokken worden bij een van de activiteiten of lid worden van een van onze sportverenigingen, ook daarvoor kunt u bij ons terecht via onze website. Hier staan de meeste verenigingen vermeld. Ook kunt u voor slechts €2,50 per jaar lid worden van onze dorpsgemeenschap (via automatische incasso).

De paaltjes

Sinds de renovatie van het Darper wegennet is de doorgang van het bovenste gedeelte van de Parkweg alleen mogelijk voor tweewielers. Dit is gedaan om aan de vraag van een kinderrijk gezin te gemoed te komen. Zij waren bezorgd voor de veiligheid van de kinderen omdat er op het lange rechte stuk regelmatig (te) hard gereden werd.

De gemeente heeft dit over genomen en is met voorstellen gekomen:
- Op alle kruisingen drempels aanbrengen
- Er geen doorgaande weg van te maken
De aanwonende hebben gekozen voor de tweede optie met de afsluiting in het midden. Dit gaf wat esthetische problemen, waarna in goed overleg gekozen is voor de huidige oplossing. Deze uitvoering voldoet volledig aan het gestelde doel.
Inmiddels hebben er diverse verhuizingen plaats gevonden en wonen de aanvragers er niet meer, maar wel anderen die ook kleine kinderen hebben. Enige tijd geleden heeft de gemeente, zonder dat iemand hier van af wist, de afzetting aangepast volgens de huidige normen.
Dit geeft bij een aantal (onbekende) mensen aanleiding om te twijfelen over de noodzaak van deze afzetting. Jammer genoeg wordt mijn persoon als zondebok gezien, als zou het voor mijn eigen belang gemaakt was, wat niet het geval was. Aangezien we met plezier in Darp wonen en dat ook graag zo willen houden, staan we open voor goede alternatieven of verbeteringen. Mocht je ideeën hebben of behoefte hebben om hier over te praten, dan ben je van harte welkom.

Berry
Design ©2015 - 2022 GW33 Hosting
Content ©2018 - 2022 Darp - Havelterberg - Busselte.