Uitnodiging: Praat mee over de toekomst van het schoolgebouw en dorpshuis in Darp!

De bijeenkomst is maandag 5 juli in de Stobbe.


De school in Darp sluit 9 juli 2021 haar deuren. Dat betekent dat het schoolgebouw na die datum leeg komt te staan.

Het bestuur van de dorpsgemeenschap Darp-Havelterberg-Busselte heeft vanwege de sluiting, contact opgenomen met gemeente Westerveld, eigenaar van het schoolgebouwen Stichting Welzijn Mensenwerk, eigenaar van het dorpshuis, om met elkaar in gesprek te gaan over de mogelijkheden voor zowel het schoolgebouw als het huidige dorpshuis.

Het bestuur heeft ook aan de inwoners van Darp, Havelterberg en Busselte gevraagd om mee te denken over een goede toekomstbestendige functie voor het schoolgebouw.

Uitgangspunten voor de dorpsgemeenschap:
• Leegstand en verloedering van het schoolgebouw voorkomen.
• Waar mogelijk toekomstperspectief bieden voor de bewoners door het vinden van een goede, eventueel tijdelijke, bestemming voor de school en het huidige dorpshuis.

De dorpsgemeenschap heeft de volgende ideeën verzameld:
1) Slopen en teruggeven aan de natuur
2) Betaalbaar knarrenhof
3) WOII-museum i.c.m. Amerikaanse basis
4) Kleinschalig gezondheidscentrum
5) Buitencentrum ecologische activiteiten, wandelen, winkel/horeca moestuin producten.
6) Horeca
7) Definitieve huisvesting van het dorpshuis in de school en op de plek van het dorpshuis woningen.
8) School omvormen tot kleinschalige woningen of zorg appartementen.
9) Gebruik de school gedurende 12 maanden om verschillende mogelijkheden te onderzoeken, voordat een definitieve beslissing genomen wordt.

Wij nodigen u uit op maandagavond 5 juli 2021 om uw mening geven over de toekomstige bestemming van de dorpsschool en het dorpshuis in Darp. Gemeente Westerveld, Stichting Welzijn Mensenwerk en bestuursleden van de dorpsgemeenschap zijn aanwezig om meer informatie te geven en vragen te beantwoorden.

Programma
19.00 uur Ontvangst
19.15 uur Introductie en mogelijkheid om bij verschillende standjes in gesprek te gaan met gemeente Westerveld, Stichting Welzijn Mensenwerk, het bestuur en enkele inwoners over de ideën.
20.30 uur Einde

Namens het bestuur dorpsgemeenschap Darp-Havelterberg-Busselte,

Winfried Buijen
Voorzitter

Beste inwoner(s) van Darp, Havelterberg en Busselte,


Als bestuur vinden wij het belangrijk om te weten wat er speelt onder de bewoners. Daarom gaan wij tijd vrijmaken om naar u te luisteren. Hiervoor bieden wij u de mogelijkheid om uw vragen, opmerkingen en suggesties te delen met het bestuur. Aangezien het bestuur regelmatig bij elkaar komt om te overleggen in het dorpshuis de Stobbe, zijn wij tevens beschikbaar om naar u te luisteren. Het is hierbij wel belangrijk dat u inwoner bent van onze dorpsgemeenschap Darp-Havelterberg-Busselte. Uw vraag of opmerking moet dan ook betrekking hebben op uw eigen buurt of situatie.

Wij vragen van u om uw situatie goed voor te bereiden en, indien mogelijk, ons vooraf te vertellen wat uw vraag of opmerking inhoudt. Dan kunnen wij als bestuur ons ook voorbereiden en proberen een passende reactie te geven.
Er is totaal 10 minuten beschikbaar per situatie. Zodoende kunnen wij. per avond, drie situaties behandelen. In deze 10 minuten krijgt u de gelegenheid om uw situatie nader toe te lichten en zullen wij van onze kant hierop reageren. Indien 10 minuten te kort blijkt, dan zullen wij een aparte vervolgafspraak met u maken om naar uw situatie te luisteren. Mocht dit nodig zijn, dan zullen wij ons eerst nog inzetten om meer informatie te verzamelen en daarna schriftelijk naar u reageren.

Wij zullen op deze website aangeven op welk eerstvolgende tijdstip u bij ons terecht kunt. De volgende mogelijkheid is om woensdagavond 9 juni 2021 langs te komen in de Stobbe tussen 19:00 en 19:30 uur. Wij vragen u vriendelijk om hiervoor eerst een afspraak te maken met Winfried Buijen, bereikbaar op 06 - 12 555 654. U krijgt dan gelijk te horen op welk tijdstip (19:00, 19:10 of 19:20) u kunt komen.

Beste inwoner,

 

Het is weer zover. U kunt deelnemen aan de belevingsschouw van de gemeente Westerveld. In deze schouw wordt niet de technische kwaliteit van de buitenruimte ‘gemeten’, maar gekeken naar hoe u als gebruiker de buitenruimte beleeft.

 

Via deze link kunt u deelnemen aan de belevingsschouw: https://arcg.is/0OLXDD

Werkt de link niet? U kunt bovenstaande link kopiëren en plakken in uw browser.

Het is belangrijk dat u inwoner bent van de gemeente Westerveld en de schouw invult over uw eigen buurt. Alle resultaten bij elkaar opgeteld geeft een indruk over de beleving in heel onze gemeente.

 

Hoe vult u de schouw in?
De schouw is in te vullen vanaf uw eigen telefoon, tabblad of computer. U hoeft hiervoor geen applicatie (app) te downloaden. Het is belangrijk dat uw apparaat met internet is verbonden. U kunt de schouw thuis invullen of samen met buurtgenoten buiten uitvoeren en invullen. Het invullen van het schouwformulier duurt ongeveer 15 minuten en is anoniem.

Al uw buurtgenoten kunnen meedoen!
Een toename van het aantal deelnemers aan de schouw betekent een toename van de betrouwbaarheid van de resultaten. We willen u daarom vragen de schouw bij dorpsbewoners (boven de 16 jaar) onder de aandacht te brengen. Dit kan bijvoorbeeld door deze email door te sturen. Via bovenstaande link kunnen ook andere buurtgenoten de schouw invullen. Ook een hele vereniging of belangenorganisatie is op die manier in één keer te bereiken.

 

Hoe dit de komende jaren een vervolg krijgt
De belevingsschouw wordt de komende jaren 2 keer per jaar herhaald. Dit keer gaat het over de totale beleving van de openbare ruimte. De vragen gaan bijvoorbeeld over straatmeubilair, wegen, speelvoorzieningen, openbare verlichting of de verkeersveiligheid.

Vragen? Stelt u deze gerust
Wij begrijpen het als hierover vragen zijn. Vragen die gaan over het schouwformulier en hoe u deze invult stelt u via .
Heeft u een andere vraag omtrent bijvoorbeeld het groen, de openbare verlichting of de wegen in de gemeente? Dan kunt u uw vraag rechtstreeks mailen naar  t.a.v. dhr. G. Dieters.

2019 kinderkookclub 106x150Kinder kookclub succesvol!

De twee keer uitproberen waren een succes! Ook in het voorjaar van 2019 kun je komen en meedoen met de kinder kookclub.

Vind jij bakken en koken leuk of wil je het eens proberen?
Kom dan meedoen met de kinder kookclub.

De kookclub is van 18.30 tot 20.00 uur in buurthuis De Stobbe. Vanwege grote belangstelling zijn er twee groepen: Klik hier voor de grote advertentie! Meekoken of vragen? Mail naar: of aanmelden bij Hennie Schans. De bijdrage per kind bedraagt € 1,-

AAN ALLE OUDERS IN DARP HAVELTERBERG BUSSELTE EN OMSTREKEN

Onze peuterspeelzaal moet blijven!

 

Meld uw zoon of dochter aan bij de boskaboutertjes!

 

De dagen dat de kindertjes mogen komen spelen vanaf 2 jaar is: maandagmorgen, en donderdagmorgen! Van 08.45 tot 11.30

 

Door te weinig kindertjes word zoals ,het nu lijkt, de peuterspeelzaal gesloten..dat willen wij en jullie vast ook niet

Design ©2015 - 2021 GW33 Hosting
Content ©2018 - 2021 Darp - Havelterberg - Busselte.